Fokuserer på trygg legemiddelbruk

Trygg legemiddelbruk er tema for en erfaringskonferanse som arrangeres 23. november.

Forsker Siri Andreassen Devik skal holde foredrag. 

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Halvparten av kommunene i Nord-Trøndelag har deltatt i et prosjekt med å trygge legemiddelbruk. Deretter har forskere sett nærmere på hva slags effekt kommunene har hatt av prosjektet. Derfor er legemiddelsikkerhet i kommunenes helse- og omsorgstjenester tema på erfaringskonferansen som kommunene inviteres til på Steinkjer 23. november.

I perioden 2013–2014 deltok kommunene på Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykeheimer og heimetjenesten.

Kommunene fikk opplæring i systematisk forbedringsarbeid, de ble tilført fagkunnskap og gitt verktøy for å bedre legemiddelsikkerheten lokalt.

I ettertid har det vært et forskningsprosjekt på hva som har skjedd etter avsluttet læringsnettverk. Funn fra dette prosjektet blir presentert på konferansen av førsteamanuensis ved Nord universitet avdeling helsefag, Siri Andreassen Devik.

I tillegg skal Pernille Bruusgaard, overlege med spesiale på sykeheimsmedisin i Oslo holde foredrag. Det skal også Elisabeth Kimbell som er sykeheimslege i Levanger, og hennes kollega i Namsos, Svenn Morten Iversen som er fastlege.

Konferansen avsluttes med en paneldebatt.