Kjappe Nærøy på Norgeskartet

Hva har du gjort? Hva vil du gjøre? To enkle spørsmål som starter integrering effektivt. Nærøy høster oppsiktsvekkende resultat lokalt – og tilsvarende interesse nasjonalt for sitt «hurtigspor».

På direkten PÅ DIREKTEN: I Nærøy er det gode erfaringer med «hurtigsporet» innen avklaring og integrering. Her prosjektleder Marit Måøy Holm i Steps (til venstre) og norsklærer Anne Hultgreen Urdshals i kommunens innvandringstjeneste med en gruppe fremmedspråklige hos Moen Marin.   Foto: Tom Lysø

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Den siste tida har innvandringstjenesten i «lille» Nærøy preget konferanser i regi IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) i Bodø og Bergen.

Også Vikna er med på notene og miljøet på Namdalskysten har metodikk, erfaringer og ikke minst resultat som nå etterspørres nasjonalt.

– Vi får gode tilbakemeldinger. Som igjen bekrefter at vår strategi med tidlig og effektiv avklaring er bra. Ikke minst det faktum at vi fra første dag stiller klar forventing til den enkelte flyktning. 

Det sier Lars Fredrik Mørch, enhetsleder i innvandringstjenesten i Nærøy.


Erfaringer Enhetsleder Lars Fredrik Mørch og prosjektleder Marit Måøy Holm høstet på vegne av Nærøy gode erfaringer ved IMDi-arrangement både i Bodø og Bergen.   Foto: Tom Lysø

Selv om den obligatoriske perioden med introduksjonsprogram er to år, understreker fagmiljøet i Ytre Namdal tidlig dette: «Nå ser vi på deg som både en ansatt og en ressurs, og vi ønsker å klarlegge hva du kan bidra med».

– Noen vil muligens mene at dette er en for røff start, men det er ikke vår erfaring. Vi har dekning i egne resultat om at tilnærmingen er bra. Både for den enkelte og for fellesskapet, sier Mørch.

Jobb eller utdanning?

Det konkrete målet for den enkelte varierer. Arbeid eller utdanning?

Gjennom de fem siste årene har innvandringstjenesten i Nærøy notert svært gode resultat:

I 2014 kom ni av 10 personer over de to aktuelle kategoriene. Tilsvarende tall for 2015 var 75 prosent. Spekteret av tiltak og opplegg varierer, men fellesnevner er stor grad av skreddersøm:

Yrkesrettet norskundervisning, for eksempel i samarbeid med Moen Marin. Næringslivet generelt som lærearena. Videre ulik temaundervisning; kosthold, tilbud om helsesøster, fysisk aktivitet og boveiledning.

– Samarbeid med næringslivet gir ulike satsninger. For eksempel Sjømatprosjektet i perioden 2012-14, og Steps som ble introdusert i år og skal løpe fram til 2018, sier Marit Måøy Holm.

Som både personalansvarlig ved Moen Marin og prosjektleder i Steps har hun bidratt i prosessen med aktiv integrering. I Steps er skoleverket, vekstbedrifter, næringshager, kursleverandører og ikke minst ressurser i frivilligheten også inkludert.

Forankring i toppen

Blant rådene som Nærøy nå formidler til landet for øvrig er at det er gunstig å ha plassert innvandringstjenesten direkte under rådmann. Videre at voksenopplæring og flyktningtjenesten er en enhet. Da jobbes det gjerne effektivt mot felles mål.

– Et viktig poeng å sette høye mål internt, samtidig som det jobbes tett opp mot næringslivet med tanke på konkrete behov. Det åpner for raske avklaringer og tilbud om reelle løsninger. Slik sett er alle parter heldig stilt ettersom vi i Ytre Namdal har et ambisiøst næringsliv som vokser. Strategisk næringsplan er et nyttig verktøy som innvandringstjenesten bruker bevisst i sitt arbeid med kvalifisering av flyktninger, sier Mørch og Måøy Holm.

Nærøy kommune har også lagt vekt på å ta i bruk alle virkemidler som stilles til rådighet. For eksempel Nav sine ordninger rettet mot både den enkelte flyktning og næringslivet generelt.

– Mentorordninga med språk- og arbeidspraksis, samt ordning med lønnstilskudd er ordninger som i praksis bidrar til at kommunene Nærøy og Vikna blir effektive i «hurtigsporet» som sittende arbeids- og inkluderingsminister lanserte for få måneder siden, smiler Lars Fredrik Mørch.