Færre daglige avganger fra Namsos

Slik blir flytilbudet

Fra 1. april neste år får Namsos kun tre daglige flyavganger på ukedager, mens Rørvik får fire på utvalgte dager.

Færre Etter 1. april 2017 blir det færre daglige Widerøe-fly på Namsos lufthavn.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

Namsos: – Vi har ikke lagt oss på minstekravet fra departementet, men har tilpasset rutetilbudet noe ut fra de kravene som var satt i anbudsutlysninga og også innspill som har kommet underveis i prosessen, sier informasjonssjef i Widerøe, Catharina Solli.

Kutter én avgang

Endringene som trer i kraft fra 1. april 2017 betyr at Namsos får 17 avganger ukentlig. 15 av disse blir med tre daglige avganger mandag-fredag, én på lørdag og én på søndag. Altså mister Namsos én daglig flyging på ukedager, og tidene blir også lagt om.

Rørvik får 15 ukentlige avganger. to på mandag og tirsdag, tre daglig onsdag-fredag, én lørdag og to på søndag.

I denne anbudsrunden var det gjort endringer i forhold til krav om frekvens og kapasitet. Hvor departementet ifølge eget utsagn valgte å gi anbudstilbyderne større frihet i forhold til frekvens mot å sette et minstekrav til årlig setekapasitet.

– Dette åpner for at flyselskapene kan øke antall avganger på dager med høy etterspørsel og redusere flytilbudet på dager med lav etterspørsel, uttalte samferdselsdepartementet i juni.

Anbudskravene

Rørvik: 27.000 seter årlig i hver retning. Minst to daglige avganger i hver retning mandag-fredag, og minst to avganger i hver retning lørdag-søndag til sammen.

Namsos: 22.500 seter årlig i hver retning, minst to daglige avganger i hver retning mandag-fredag, og minst to daglige avganger i hver retning lørdag-søndag til sammen.

Begge: Første avgang mandag-fredag skal lande på Værnes før klokka 08.30. Siste avgang fra Værnes mandag-fredag skal ta av etter klokka 17.00.

Oppfyller kravene

– Den rutetabellen som nå er lagt er altså godt innenfor kravene som er satt fra departementet, sier Solli.

Alle flyginger er såkalte FOT-ruter (Forpliktelse for offentlig tjenesteyting), altså ruter hvor staten er inne med subsidier.

Ifølge Solli er det per i dag ikke aktuelt med kommersielle ruter verken til Namsos eller Rørvik.

– Ikke per i dag, men det er noe vi vurderer kontinuerlig opp mot etterspørsel og lønnsomhet, sier hun.Her er rutetabellen

For perioden 1. april til 25. oktober 2017

 • Avgang Namsos/ankomst Trondheim: Mandag – fredag: Klokka 07.25 fra Rørvik- 07.55, klokka 11.25-12.35 via Rørvik og klokka 18.25–18.55. Lørdag: Klokka 11.25-12.35 via Rørvik Søndag: Klokka 18.25 -18.55.
 • Avgang Trondheim/ankomst Namsos: Mandag–fredag: Klokka 06.00 via Rørvik–07.10, klokka 10.40 -11.10 og klokka 17.40–18.10. Lørdag: Klokka 10.40–11.10. Søndag: Klokka 17.40 -18.10.
 • Avgang Rørvik/ankomst Trondheim: Mandag-fredag: Klokka 06.50–07.55 via Namsos, klokka 12.00–12.35, klokka 14.10-14.45 (onsdag-fredag) og klokka 20.15–2050. Lørdag: Klokka 12.00 -12.35 Søndag: Klokka 14.10–14.45 og klokka 20.15 -20.50.
 • Avgang Trondheim/ankomst Rørvik: Mandag-fredag: Klokka 06.00 -06.35, klokka 10.40 via Namsos–11.25, klokka 13.20-13.55 (onsdag-fredag) og klokka 19.25–20.00. Lørdag: Klokka 10.40 via Namsos–11.45. Søndag: Klokka 13.20 -13.55 og klokka 19.25 -20.00.
 

– Dette er rutene som er lagt i sommerprogrammet og det er lite sannsynlig at det blir endringer, men vi skal selvsagt evaluere dette undervegs med tanke på eventuelle tilpasninger fra høsten, sier hun.

Ifølge Solli skal Widerøes benytte Dash 8-100 maskiner på alle flyginger.

Dette er per i dag er de eneste maskinene selskapet har med over 30 seter og trykkabin, som kan lande og ta av på 800-meters rullebaner.

Vil få konsekvenser

– Det er klart endringene vil få konsekvenser også for Avinor, sier lufthavnsjef ved Namsos lufthavn, Geir Tore Buvarp.

Færre avganger betyr mindre aktivitet ved flyplassen.

– Vår oppgave er å betjene de flyene som kommer, men det betyr også at vi må tilpasse aktiviteten ut fra trafikken, sier han.

– Betyr dette noe med tanke på bemanninga ved flyplassen?

– Det er det altfor tidlig å si noe om. Endringene skjer først fra april neste år, og vi skal bruke tida godt til å planlegge fram mot endringene som kommer, sier han.Passasjertall 2006-2015
 • 2006: Namsos 19.635 Rørvik 19.734
 • 2007: Namsos 22.781 Rørvik 21.989
 • 2008: Namsos 23.058 Rørvik 23.304
 • 2009: Namsos 22.100 Rørvik 23.740
 • 2010: Namsos 23.063 Rørvik 24.754
 • 2011: Namsos 25.864 Rørvik 27.418
 • 2012: Namsos 28.232 Rørvik 29.228
 • 2013: Namsos 28.904 Rørvik 32.834
 • 2014: Namsos 28.813 Rørvik 33.402
 • 2015: Namsos 28.015 Rørvik 34.086
 • Per september 2016 sammenliknet med samme periode i fjor: Namsos 20.350 passasjerer–nedgang på 2,8 prosent. Rørvik 25.621 passasjerer–økning på 3,0 prosent.