Kalvvatnan vindkraftverk stoppes

– Fantastisk nyhet

– For det samiske samfunnet er det en fantastisk nyhet at Kalvvatnan vindkraftverk i Bindal kommune stoppes. Reindrifta i området hadde ikke tålt flere inngrep, og det er betryggende at departementet har tatt konsekvensen av dette, sier sametingspresident Aili Keskitalo.
NAMDALSAVISA

Olje- og Energidepartementet har fredag gått ut med nyheten om at klagene på konsesjonene gitt til Kalvvatnan Vinkraftverk tas til følge.

Blant klageinstansene finnes begge reinbeitedistriktene i området og Sametinget.

Vedtaket har kommet etter en lang klagebehandling der det har vært gjennomført befaringer og møter mellom reinbeitedistriktene og departementet, og som har blitt avsluttet med konsultasjoner mellom departementet og Sametinget.

Sametingspresidenten ser vedtaket som en tydelig stadfesting av reindriftas rettigheter:

– OED slår med dette nok en gang fast at det etter norsk lov ikke kan gjennomføres vindkraftprosjekter som innebærer at reindrifta må bort. Jeg legger til grunn at det samme må gjelde for andre inngrep, for eksempel gruvedrift, sier presidenten i en pressemelding.

– Jeg synes det er tankevekkende at våre reineiere gang på gang må bruke tid og krefter på å kjempe for sin eksistens. Men i dag kan vi feire med god samvittighet, og jeg sender en gratulasjon til Åarjel-Njaarke og Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt som virkelig har stått på og ikke gitt opp. De fortjener dette, avslutter president Keskitalo.–