Et tredvetall viknaelever med valgfag Natur, Miljø og Friluftsliv:

Alle vil de bli jegere

Interessen var stor da Austafjord og Rørvik skoler for første gang innførte valgfag Natur, Miljø og Friluftsliv. Til vinteren kan kommunen få 30 nye jegere.
NAMDALSAVISA

NYHEIM: De 22 valgfagselevene fra Rørvik fikk innføring i temaet da skolen besøkte Nyheim hunde- og fritidssenter i Nærøy torsdag. Instruktør Bertil Nyheim har høstet stor anerkjennelse i hunde- og jaktmiljøet, så her fikk elevene førsteklasses informasjon og praksis.