Anne Fjerdingøy er Årets Namsskoging 2016

Prisvinneren var selv opptatt med å selge lodd og rydde bord da navnet hennes ble ropt opp.

Anne Fjerdingøysammen med prisutdeler og ordføreren i Nordli, PE-torsa.  Foto: Øyvind Rånes

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: – Jeg har aldri vært så overrasket i hele mitt liv, tusen takk, var prisvinnerens umiddelbare reaksjon etter at det ble klart at hun fikk prisen Årets Namsskoging 2016.

I juryens begrunnelse heter det følgende: "Du Anne fortjener denne prisen for ditt store engasjement i lokalsamfunnet. Du er en ildsjel som bidrar aktivt til at Namsskogan blir en mer attraktiv kommune å bo i. For å nevne noen tiltak som du er med i kan vi nevne at du er engasjert i den holdningsskapende organisasjonen MOT, Kor i Namsskogan, Brekkvasselv samfunnshus, revy, barnehage med "Sjørøverfest" samt at du alltid stiller opp på dugnader i fritiden og sørger for at alt går etter planenn mm."

At prisvinneren deltar aktivt i det som skjer fikk vi et bevis på da prisvinneren ble ropt opp. Da var hun travelt opptatt med å selge lodd og rydde bord.

Prisen ble delt ut under Namsskogankvelden fredag kveld.

Videre i juryens begrunnelse står det: "Prisen går til en person som er et typis Ja menneske. Vedkommende representerer gode holdninger og verdier, og har et stor t sosialt engasjement, innlevelse, pågangsmot og positivitet. Noe som er til glede for svært mange av våre innbyggere ikke minst barn og unge. Med sitt varme og store hjerte, er prisvinneren med på å skape meningsfulle og sosiale møteplasser i vår fantastiske kommune. Prisvinneren involverer seg i og bidrar med mange timers arbeid i frivillighetens tegn. Prisvinneren er en ekte ildsjel."

Prisen Årets Namsskoging er en åpen pris som har som formål å tjene som inspirasjon for alle i Namsskogan kommune og skal være en honnør fra det offentlige til enkeltpersoner, lag, organisasjoner, bedrifter eller institusjoner som på en positiv måte har vært med og gjort en innsats i eller for Namsskogansamfundet. Samfunnsnyttig og oppoffrende innsats vil bli vektlagt i valg av prisvinner. Prisen skal som hovedregel gå til en prisvinner i Namsskogan kommune, men kan tildeles andre med tilknytning til kommunen. Samme prismottaker kan motta prisen flere ganger.