Dømt til to års fengsel for samleie med 12 år gammel jente

En namdaling i 20-årene er dømt til to års fengsel etter samleie med ei 12 år gammel jente, samt oppreisingserstatning på 150.000 kroner.

PÅSTAND OM 2,5 år Aktor Per Morten Schjetne mente to og et halvt års fengsel var passende straff for den tiltalte mannen i 20-årene, mens forsvarer Eli Anne Krystad ba om full frifinnelse av sin klient.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mannen var tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 300, som omhandler voldtekt og samleie av barn under 14 år. Strafferamma i saken var fra fire til 15 års fengsel.

Aktor Per Morten Schjetne la ned påstand om fengsel i 2,5 år for mannen. I domsavsigelsen er mannen i 20-årene dømt for overtredelse av straffeloven 2005 paragraf 300 bokstav a jr paragraf 299 bokstav a, til fengsel i to år.

Erklærte seg ikke skyldig

Da saken startet i Namdal tingrett 1. september, erkjente både fornærmede og tiltalte de faktiske forhold. Men mannen erklærte seg ikke skyldig etter tiltalen ettersom han ikke visste at jenta var så ung.

Hovedforhandling i saken ble holdt 1. september og 2. november. Retten mottok forklaring fra fire vitner, og rettsoppnevnt sakkyndig. Aktor la ned påstand om at tiltalte skulle bli dømt i samsvar med tiltalebeslutninga til fengsel i to år og seks måneder.

Bistandsadvokaten la ned påstand om at tiltalte skulle bli dømt til å betale den fornærmede en oppreisingserstatning på 175.000 kroner, mens forsvarer la ned påstand om at tiltalte prinisipalt frifinnes for straffekravet.

IQ på 87

Under hovedforhandlinga, som starta 1. september, besluttet retten å utsette saken i påvente av resspsykiatrisk undersøkelse av tiltalte i form av en evnetest.

Psykologspesialist Nina Bang ble 2. september oppnevnt som sakkyndig for å gjennomføre evnetest av tiltalte.

Bang vurderer at tiltalte har en IQ på 87. Bangs konklusjon var at tiltalte ikke anses å lide av psykisk utviklingshemming i noen grad.

Retten mener det ikke er noen tvil om at tiltalte hadde seksuell omgang med den fornærmede jenta. Etter straffeloven 2005 paragraf 299 bokstav a, skal en slik handling bedømmes som voldtekt av barn under 14 år.

Spurte ikke om alder

I et dommeravhør som ble avspilt i retten under hovedforandlinga 2. november, uttalte den fornærmede jenta flere ganger at hun hadde fortalt mannen hvor gammel hun var mens de var sammen den aktuelle natta.

Tiltalte har forklarte at han ut fra utseende, sminke og væremåte antok at jenta var 15–16 år gammel. Han innrømmet imidlertid i retten at han aldri spurte henne om alderen.

Men for å underbygge tiltaltes oppfatning av hvor gammel jenta kunne være, la forsvarer Eli Anne Krystad fram flere bilder fra fornærmedes egen Facebook-profil.

– Den natta vi møttes hadde hun «stashet» seg opp og hun røykte under kjøreturen. Hun så mye eldre ut enn det hun gjorde under vitneavhøret. Det er mye man kan gjøre med sminke og klær, har jeg funnet ut, sa tiltalte i retten under hovedforhandlingene.

Strafferabatt

I domsavsigelsen har retten lagt vekt på som skjerpende at den fornærmede var 12 år da overgrepet skjedde.

Aktor foreslo at titalte skulle få fradrag på to måneder på grunn av umodenhet. Når retten kan gå under mistestraffen, er det mulg å sette ned straffen dersom det foreligger andre straffedempende momenter.

Retten er enig i at det er grunnlag for fradrag for umodenhet, og mener fradraget bør ligge på fire måneder. Den sakkyndige i saken redegjorde i retten for hvordan hun oppfattet tiltaltes personlighet og fungering. Hun mener han framsto som "supernaiv", "utnyttbar, lite selvbevisst" og "altfor snill".

Retten skriver at etter en konkret vurdering, fastsettes oppreisingserstatningen til den fornærmede jenta til 150.000 kroner. Dommen er enstemmig.