En sorgens dag i Bindal

For Bindal kommune og for utbygger Fred. Olsen Renewables er avslaget fra OED en skikkelig nedtur.
NAMDALSAVISA

TERRÅK: – Vi hadde håpet i det lengste at vi skulle få et positivt svar fra OED. Men nå er beslutningen tatt, og vi må forholde oss til det, sier ordfører Britt Helstad.

Hun har fortståelse for at de samiske interessene i området har stått på for å få stoppet utbyggingsplanene.

– Men samtidig viser ny forskning at det kan være rom for begge deler, både vindkraft og reindrift, i samme det området. Vi har vært flere ganger i departementet for å snakke om vindkraftprosjektet i Kalvvatnan, og vi i lag med utbygger har hatt med oss uhildede forskere som har fortalt om forskningsfunn de har gjort som underbygger dette, sier Helstad.

Hun mener utbygger har lagt godt til rette for at påvirkningen på reindrifta skulle bli minst mulig.

– Blant annet er det lagt et program der arbeid både i utbyggingsfasen og i driftsfasen ble stoppet i de periodene på året der reinen er mest sårbar for forstyrrelser. Men det var tydeligvis ikke nok.

Helstad har hele vegen forstått at departementet og olje- og energiminister Tord Lien har syntes dette var en vanskelig sak.

Med de signalene som er kommet fra statlige myndigheter er det ikke sikkert at kommunen hadde fått så veldig

store inntekter fra ei utbygging framover. Men ringvirkningene for Bindal hadde blitt store når det gjelder andre prosjekter.

– Hvis dette prosjektet hadde blitt gjennomført hadde det fått stor betydning for Bindal kommune. Spesielt når det gjelder veg inn til området fra vest. Det hadde åpnet for lettere utnytting av mineralforekomster som i dag er vanskelige å drive, sier Helstad.

Vi prøvde å få kontakt med prosjektleder Pål Gjesdal i Fred. Olsen Renewables i går ettermiddag etter at OED sin avgjørelse ble kjent. Men vi lyktes ikke å få ham i tale.