Samarbeid ga seier

Mange runder, mange møter og ikke minst mange brev ligger bak at reindrifta nå har fått medhold i ankesaken mot vindkraftutbygging i Kalvvatnan.
NAMDALSAVISA

Bindal/Namsskogan: – Dette er en stor seier, og en seier vi har jobbet hardt for, sier leder i Åarjel Njaarke (Vestre Namdal reinbeitedistrikt), Lars Toven.

Reindrifta har fått fullt medhold fra Olje- og energidepartementet (OED) i anken mot den planlagte vindkraftutbygginga i regi av Fred. Olsen Renewables i kalvingsområdene ved Kalvvatnan mellom Bindal og Namsskogan.

– NVE ga tillatelse til utbygging av vindmølleparken. Vi i reindrifta, i lag med blant annet Naturvernforbundet og andre, klagde på denne avgjørelsen. Nå har endelig dommen fra OED kommet, og vi får medhold på alle punkter, sier Nils Johan Kappfjell i Tjåehkere Sijte (Østre Namdal Reinbeitedistrikt).

Mot Goliat

– Det er klart vi har kjempet mot ei overmakt med mye større ressurser enn det vi har. De to reinbeitedistriktene sammen med sametinget, NRS, Naturvernforbundet, våre dyktige ungdommer som har vært med å sette denne saken på kartet og mange flere har stått i lag, og heldigvis har vår felles innsats vært nok til å vise hva Kalvvatnan betyr for oss og for den næringa vi driver. Det er mange som skal ha en stor takk en slik dag, sier Kappfjell.

For dem har kampen om Kalvvatnan vært et spørsmål om videre eksistens.

– Vi blir presset fra alle hold. For at vi skal kunne drive reindrift må vi ha beite, og avgjørelsen fra OED sikrer at vi fortsatt kan bruke de beiteressursene som ligger i området rundt Kalvvatna slik vi har gjort også i tida framover. Avgjørelsen viser at myndighetene må ta hensyn til reindrifta, sier Toven.

De mener avgjørelsen viser at det nytter å kjempe selv om overmakta syntes stor.

Glad president

– I dag er det en stor glede og ikke minst ei stor lettelse, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Hun mener avgjørelsen i OED har hindret et overgrep mot reindrifta i området.

– Jeg liker at OED i sin begrunnelse for avslag på konsesjon har lagt vekt på hensynet til reindrifta og de samiske interessene i området. Ikke minst har de lagt vekt på urfolks rettigheter, og deres rett til å drive sin næringsvirksomhet, sier Keskitalo.