Frykter konsekvensene av omlegging i politiet

Venstre mener at Namdalen mister viktig kompetanse hvis politidistriktet mister status som egen driftsenhet.

Tappes for kompetanse Geir Olav Knappe og André Skjelstad mener den foreslåtte omlegginga i politiet vil tappe Namdalen for viktig kompetanse.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I forslaget til ny organisering av Trøndelag politidistrikt ønsker politimesteren at antallet driftsenheter skal reduseres til tre. To skal ligge i Trondheim og den siste i Steinkjer. Dette vil medføre at Namsos mister status som driftsenhet.

Stortingsrepresentant André Skjelstad og Geir Olav Knappe i Namsos Venstre tror konsekvensene blir store om de foreslåtte endringene trer i kraft.

– Dette vil medføre at vi mister kompetanse, ressurser og styring på beredskapen vår. Vi bygger opp Namdalen, bare for å se at det forvitrer i andre enden, sier Knappe.

– Mest sannsynlig vil det forsvinne flere spesialstillinger, noe som kan true beredskapen og rettssikkerheten til innbyggerne, mener Knappe.

Videre mener Skjelstad og Knappe at Namdalens store geografiske utstrekning og størrelse krever at ressursene holder seg på dagens nivå. Nå ønsker de at noe må gjøres før det er for seint.

– Nå går det flere tog, så vi må være på vakt, sier Knappe.

Skjelstad kommer til å ta opp saken på høyeste hold.

– Jeg skal sende spørsmål til justisministeren, og da forventer jeg å ha et svar i løpet av ei ukes tid, sier Skjelstad.