Ballen fortsatt i spill

Venstres Andre Skjelstad mener fortsatt at kommunene fremdeles bør finne måter å slå seg sammen.

VIL FLYTTE GUTVIK: Stortingsrepresentant Andre Skjelstad (V) mener folket i Gutvik har rett til å bestemme selv hvor de skal høre til. Selv om det sannsynligvis vil føre til at Leka vil opphøre som kommune.. 

NAMDALSAVISA

LEKA: – Det er et vindu fram til nyttår med å gjøre vedtak om å slå seg sammen. Den muligheten mener jeg de bør benytte, sier stortingsrepresentanten.

Han mener de vedtak som er gjort i kommunene ikke betyr noe i det store bildet.

– Kommunestyrene i både Vikna og Nærøy har gjort vedtak som er positive til kommunesammenslåing. Folket i Vikna stemte nei på grunn av uenighet om plassering av kommunesenter. Debatten om kommunesenter mener jeg det er det nye kommunestyret som blir valgt etter sammenslåinga som må avgjøre. I valgkampen må representantene signalisere hvilke alternativ de går for, og etter valget vil det alternativet til kommunesenter som får mest stemmer bli valgt, sier han.

Når det gjelder Leka mener Skjelstad at hvis Gutvik flyttes til Nærøy, noe som han mener er en naturlig følge av at folket i Gutvik ønsker det, vil ikke Leka kunne bestå som egen kommune.

– Vi skal høre på folket, og folket i Gutvik har sagt sitt, sier han.