– Mer og mer salg på internett

Over 30 personer er mistenkt, siktet, eller domfelt i narkotikasaker i Namdalen etter politiets intensive arbeid.

VÆR KRITISK: Lensmann Svenn Ingar Viken oppforderer foreldre til å følge nøye med ungdommene sine. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Av disse er 13 personer under 18 år – fem jenter og åtte gutter.