Kommunereformen skaper utfordringer for Namsskogan

Rådmannsjakta er satt på vent

Et halvt år etter at stillinga ble lyst ut, har kommunen bestemt seg for å ha midlertidig rådmann til neste høst.

Avventer Ordfører Stian Brekkvassmo (til høyre) har sammen med kommunestyret i Namsskogan bestemt at kommunen lar Stortinget ferdigbehandle kommunereformen før kommunen ansetter rådmann. Her snakker han med en sambygding under et arrangement denne uka.  Foto: Stein Nervik

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Det betyr at konstituert rådmann, Trond Smalås, får forlenget sitt engasjement. Smalås, som er kommunens kontor- og personalsjef, ble innsatt som rådmann mens kommunen lyste ut rådmannsstillinga etter at Endre Skjervø sa opp i vår.

Ikke bare en gang, men to ganger ble den lyst ut i vår. Totalt har kommunen fått 16 søknader. Likevel bestemte politikerne seg for å legge hele prosessen på is denne uka.

Usikre på søkerne

– Vi trenger noen avklaringer først, sier ordfører Stian Brekkvassmo som leder kommunens ansettelsesutvalg.

Det ene er at kommunen ikke føler seg sikker på at den riktige kandidaten er blant søkerne.

Det andre er at kommunen ønsker å få ei avklaring på egen framtid. Kommunereformen er ikke ferdigbehandlet. Først til våren skal Stortinget tegne det nye kommunekartet.

– For begge parter vil det være greit å vite hva som vil være oppgavene til den nye rådmannen, sier Brekkvassmo.

Usikker på Stortinget

Framtida til Namsskogan er nemlig ikke avklart. Selv om kommunestyret i Namsskogan har besluttet at kommunen skal stå alene, har kommunen sammen med naboene i Indre Namdal, fått klar beskjed fra Fylkesmannen: Dere er for små til å stå alene, og må finne forpliktende samarbeid som gjør kommunene i Indre Namdal mindre sårbare.

Som NA skrev onsdag, er kommunene ikke enige så langt. Og Brekkvassmo føler seg ikke sikker på at Stortinget vil la kommunene forbli selvstendige om de ikke svarer på Fylkesmannens utfordring.

– Jeg frykter utfallet av Stortingets behandling om vi ikke kommer i mål med dette, sa han da Indre Namdal regionråd møttes mandag

Disse søkte stillinga:

Tom Haarsaker (50), Trondheim, Leif Morten Larsen (50), Oslo, Anne Brit Røst, Bjørnevatn, Lars Gunnar Marken (34), Rørvik, Thore Hopperstad (52), Træna: Hindrik Geert Sants (58), Vikersund, Ole Flaat (47), Høylandet, Rögnvaldur Gudmundsson (53), Brønnøysund,

Jan Helge Grydeland (63), Roan.

I tillegg er seks mannlige søkere unntatt offentlighet. En kandidat har trukket sin søknad etter fristen