For egen regning

Helga kommer litt tidligere

NA LITT NY: Staben i NA har stått på i ei uke for å lansere et nytt helgebilag på rekordtid. På tre dager har NA både skiftet utseende på den vanlige avisa, og lansert ei ny helgeavis i ny drakt. 

NAMDALSAVISA

Dette bilaget er ei nyskaping i NA.


Gjennom veldig mange av våre snart 100 år som NA, har vi brakt ut lørdagsavisa i papir til våre lesere i hele Namdalen, med ekstra mye og godt lesestoff, Og omtrent like lenge er det Posten som har stått for ombæringa av lørdagsaviser til veldig mange av våre abonnenter som bor på de stedene som er lengst unna våre egne budruter.

For snart tre uker siden ble det slutt på dette. Et nytt selskap tok over leveringa av lørdagsaviser fra Posten. Enhver som skal ta over noe som er innarbeidet over 100 år, må selvfølgelig regne med litt innkjøringstid og noen problemer i starten. De aller fleste fikk avisa som bestilt, men for mange ble det bomtur til postkassa. Og våre lesere har vært tålmodige, både når avisa uteble den første lørdagen, og den neste. Kanskje blir det litt bedre i morgen også.

Men vi i NA følte at vi ikke kunne sitte stille og se på at så mange av våre lesere ble rammet av dette. Anbudet og oppdraget som Samferdselsdepartemenet har gitt Kvikkas, får vi ikke gjort så mye med. Vi kommer fortsatt til å mase på dem for å få skjerpet leveringa. Men det vi kan gjøre noe med, er det innholdet vi rår over selv. Derfor har vi nå samlet det beste av alt vårt innhold i den vanlige fredags- og lørdagsavisa, og samlet det i dette helgebilaget – som skal komme ut på fredager.

Vi skal fortsatt gi ut papiravis på lørdager. Men lørdagssakene, kryssord, Knuts tegning, de historiske bildene og alt det som du tidligere fant i fredagsseksjonen, finner du nå i dette bilaget.

Mange av våre abonnenter har vært vant med å få lørdagsavisa seint på lørdager, enten det nå var med Posten eller kanskje ikke i det hele tatt med Kvikkas. Dere kan nå plukke ut dette bilaget, og nyte det til morgenkaffen lørdager. Eller ta det med på hytta, helgetur eller hvor det måtte være – og få den gode leseopplevelsen som papiravisa fortsatt er uovertruffen på.

Vi hadde tenkt å starte med et slikt bilag over nyttår – samme år som vi fyller 100 år. Men forrige uke bestemte vi oss for at vi ikke kunne vente så lenge. Verden endrer seg raskt, og i NA er vi er vant med å kaste oss rundt og ta endringene inn over oss. Derfor har vi klart å lage dette på veldig kort tid. Alt er ikke helt slik vi ønsker oss – blant annet ser vi at vi allerede nå har mer stoff og innhold vi vil ha inn et slikt bilag. Men noen begrensninger fra trykkeriet gjør at vi ikke får til det før over nyttår. Vi kommer hele tida til å justere og forbedre helgebilaget. Og vi trenger innspill fra dere om hva dere vil lese, for å kunne forbedre oss.

Det vi er veldig stolte over, er å kunne bringe den viktige og for mange ukjente historien om hvordan narkotikamiljøet i Namdalen har fått et skremmende omfang. Dette er ikke en gladhistorie eller noe å være stolt over i seg selv, men for oss er det en viktig del av vårt samfunnsoppdrag å belyse også denne sida av samfunnet. Og det er viktig å vise at politiet nå faktisk gjør noe for å få bukt med problemet. Vi har også snakket med dem som har havnet i dette uføret.

Denne historien sier også litt om ambisjonene vi har for vårt nye helgebilag. Vi skal kunne gå dypere inn i saker som har samfunnsmessig betydning, og bruke våre beste journalistiske virkemidler for å opplyse og engasjere – på papir og nett.

På den måten tenker vi også at vi viser noe av det vi tror vil være framtida for papiravisa og NA også de neste hundre årene. Vi kommer til å videreutvikle og styrke papiravisa på det den er best på. Vi skal fortsatt gi ut papiravis i mange, mange år, men at den vil kunne se annerledes ut – og kan komme på andre tidspunkt enn før, er en del av endringa vi må tilpasse oss.