Fortsatt god vekst i trøndersk næringsliv

Lite rammet av oljekrisa

Trøndelag rir av stormen i offshorenæringa og opplever normale tider med fortsatt god vekst.

tøft i varehandelen: Konserndirektør for næringsliv i Sparebank1 SMN, Vegard Helland, presenterte funn fra bankens konjunkturbarometer i Namsos fredag. Der var det mye positive tall og framtidsutsikter sett med namdalske øyne – men også noen utfordringer. – Tallene viser blant annet at fire av ti selskap i Trøndelag og på Nordvestlandet hadde røde tall i regnskapene i fjor, sier Helland.  Foto: Mats Ivar Sandmo

forventer prishopp: Avdelingsleder Anders Jensen i Eiendomsmegler1 opplever stigning i boligmarkedet i Namsos og tror på økte priser i 2017.  Foto: Mats Ivar Sandmo

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Godt smurt av spesielt havbruks- og fiskerinæringa hadde næringslivet i trøndelagsfylkene ei pen økning i både omsetning og resultatgrad i 2015.

– Trøndelag nyter godt av å være ledende på havbruk, samtidig som vi har en næringsstruktur som er mindre konjunkturfølsom enn mange andre gjennom et betydelig innslag av offentlig tjenesteyting, opplyste konserndirektør Vegard Helland da Sparebank1 SMN presenterte sitt årlige konjunkturbarometer for kunder i Namsos fredag.

Sterk omsetningsvekst

Tall fra hele Midt-Norge viser at namdalingene har meget god grunn til å være fornøyde. For mens Romsdal opplevde en omsetningsnedgang på 1,5 prosent siste år, hadde Namdalen ei økning på formidable 13,9 prosent.

Også resultatmarginen var atskillig bedre samlet sett i Namdalen enn i andre deler av regionen:

8,2 prosent resultatgrad skiller seg vesentlig ut fra for eksempel Sunnmøre, som i 2015 opplevde en negativ margin på hele 4,4 prosent samlet sett.

– Det er jo reneste bonanzatilstander enkelte steder i Namdalen, og det viser hvor mye lokalt eierskap og lokal verdiskapning betyr, sier Helland og sikter spesielt til oppdrettsnæringa som fungerer som katalysator langs kysten.

Likevel ser banken noen utfordringer for enkelte bransjer, også i Namdalen.

– Over 40 prosent av alle selskapene i Trøndelag og på Nordvestlandet hadde negativt driftsresultat i 2015.

Og det er i varehandelen vi finner høyest andel av selskap med negativt resultat. Svakest resultatmargin er det i klær og sko samt sport og fritid, ifølge tallene fra Sparebank1 SMN.

Flere på boligvisning

Analysesjef Jan Håvard Valstad og avdelingsleder Anders Jensen fra Eiendomsmegler 1 oppsummerte utviklinga i det trønderske boligmarkedet.

Faktisk og forventet befolkningsvekst, godt hjulpet av lav arbeidsledighet og lave renter, tillater bygging av nye boliger.

– Det er i motsetning til andre steder i landet et velfungerende marked i Namdalen, mener Valstad.

Også Jensen ser positive trekk i boligmarkedet.

– Det er mer folk på visning og mer fart i budgivinga. Prisene har vært litt for lave, litt for lenge. Jeg tror på et hopp snart.