Helse Nord-Trøndelag bidrar for mye i helseforetaket

Agdestein kritisk til kutt

Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) mener Helse Nord-Trøndelag bidrar for mye inn i fellesskapet i helseforetaket. For mye av pengene går til St. Olav og til bygging av nye sykehus på Møre.

POLITISK ENIGHET: Høyres Elin Agdestein og Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol er enige viktigheten av å beholde Sykehuset Namsos som akuttsykehus. Uenigheten kommer når de skal forklare hvorfor det nok en gang er usikkerhet rundt sykehuset. FOTO: BJØRN TORE NESS 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi kan ikke komme i en situasjon der vi rører ved akuttberedskapen ved Sykehuset Namsos. Det har vi slått fast igjennom Nasjonal Sykehusplan, sier Elin Agdestein.