– Uaktuelt å redusere tilbudet

Stortingsrepresentant André Skjelstad er ikke så rent lite oppgitt over at det på nytt stilles spørsmål ved om Sykehuset Namsos har livets rett.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Skjelstad ble forundret da han leste NA lørdag 19. november. Oppslaget der det henvises til nye innsparingsrunder i Helse Midt-Norge kom totalt uventet på Skjelstad.

– Det er bare noen få måneder siden vi i Venstre slo fast at alle lokalsykehus skal bevares med akuttfunksjoner. Det ble gjort i avtalen om nasjonal helse- og sykehusplan som ble inngått mellom Høyre, FRP og Venstre. Vi forstår at det kan være trang økonomi og behov for innsparinger på mange sykehus, men at det stilles spørsmål om akuttfunksjonene er et brudd på den avtalen vi inngikk med regjeringen våren 2016, sier Skjelstad i en pressemelding.     • Les også:

    Sykehusdirektøren vurderer radikale nedskjæringer – ansatte frykter for framtida til Sykehuset Namsos

    – Betyr at Namsos legges ned som akuttsykehus

    Sykehusene i Nord-Trøndelag må spare minst 40 millioner neste år. Flere av kuttene som nå vurderes, vil ha store konsekvenser for tilbudet ved Sykehuset Namsos.I stortingsbehandlingen la Venstre inn premisset om at de lokale helseforetakene skulle godtgjøre at de kunne opprettholde kvalitetskravene til fullverdige akuttfunksjoner ved de lokalsykehusene som var i faresonen.

– Vi kjenner Sykehuset Namsos som et sykehus som opprettholder alle kvalitetskrav. Spørsmålene som nå stilles om akuttfunksjoner  i Namsos er derfor et løftebrudd i forhold til den avtalen som er inngått, sier Skjelstad.

Skjelstad ser at det kan være behov for jevnlige gjennomganger av sykehusøkonomien, men han forutsetter likevel at ledelsen i Helse-Midt Norge leser den nylig inngåtte avtalen om nasjonal helse- og sykehusplan og forholder seg til den før de utformer nye forslag til økonomiske løsninger.