Forventer at styret gjør det de skal

Namsosordføreren forventer at det ikke gjøres et eneste budsjettvedtak som vil true akuttfunksjonen ved Sykehuset Namsos.

Ordfører Arnhild Holstad i Namsos.  Foto: Espen Fossland

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Så sent som i Region Namdals samling fredag, informerte sykehusdirektør Torbjørn Aas at akuttfunksjonen ved Namsos skulle bestå. Da forventer jeg at det ikke blir gjort noen vedtak, heller ikke i budsjettet, som truer det, sier ordfører Arnhild Holstad.

Som ordfører i Namsos og leder for Region Namdal er hun i tett dialog med sykehusledelsen.

– De er veldig klar over hvor vi står. Det ble sist gjentatt da Aas møtte Region Namdal fredag. Og sammen med Steinar Aspli hadde jeg også et møte med sykehusledelsen forrige uke. Der diskuterte vi også det nye kombinasjonsbygget de ønsker å bygge i Namsos, sier hun.

Holstad opplever notatet med ulike kutt-tiltak som ei bruttoliste det er naturlig å sende ut i organisasjonen. Samtidig som hun har full forståelse til at de ansatte reagerer.

– Jeg forstår reaksjonene, for det kan oppleves dramatisk å bli presentert for alle tiltakene samtidig.