Storinvestering i hall

Det største enkeltprosjektet i forslaget til investeringsbudsjett som rådmannen har lagt fram, er ny hall og ombygging av Terråk skole.

NY HALL: Den store investeringa for Bindal kommune de nærmeste årene er ny idrettshall til 85 millioner kroner. 

NAMDALSAVISA

TERRÅK: Kommunestyret har allerede vedtatt ombygging av Terråk skole og en ny idrettshall i tilknytning til skolen. Prislappen er 85 millioner.