Trangt, men greit bindalsbudsjett

Utfordringene kommer fra 2018

Rådmann Knut Toresen har lagt fram sitt forslag til budsjett for neste år og forslag til økonomiplan for årene som kommer. Og det er i det siste at utfordringene kommer.

økte utgifter: – Vi har lagt inn 3,5 til fire millioner kroner i økte utgifter i form av lån og avdrag hvert år i planperioden fra 2018 til 2020, sier rådmann Knut Toresen. 

NAMDALSAVISA

TERRÅK: – Det har tatt mange dagsverk å få til et tilfredsstillende budsjett for neste år, og det har vi klart. Men vi ser utfordringene som kommer fra 2018 til 2020, sier Knut