Ordfører Britt Helstad avviser kritikken fra opposisjonen i Bindal

Klager til ministeren

Opposisjonen i Bindal er kritisk til prosessen rundt kommunereformen, og i et brev underskrevet av Høyre, Venstre og SV til Kommunaldepartementet ber de kommunalministeren ta grep.

HARDT UT MOT ARBEIDERPARTIET Leder i Bindal Venstre, Magnar Bøkestad, går i lag med Høyre og Sosialistisk Venstreparti hardt ut mot den politiske ledelsen i Bindal kommune.  Foto: Sturla Nordbøe

NAMDALSAVISA

BINDAL: I brevet til Kommunaldepartementet og til kommunalminister Jan Tore Sanner ber de tre opposisjonspartiene i Bindal om at departementet medvirker til følgende: Bindal kommune flyttes til Nord-Trøndelag, Austra legges under Bindal og til slutt at Bindal blir med i forhandlinger om kommunesammenslåing med Nærøy, Vikna og Leka.