O-kretsen har startet eget prosjekt for Namdalen

Ønsker nytenking

Nord-Trøndelag Orienteringskrets ønsker å få opp aktiviteten i Namdalen. Deltakelsen på oppstartmøtet lover godt i så måte.

O-SPORT Mange møtte opp til diskusjon om hva som skal til for å løfte o-sporten i Namdalen. Fra venstre og videre rundt bordet: Eva Meidal, Namdalsavisa, Arve Lægran, Øystein Dahl, Guri Moa, Knut Terje Årsandøy (Nord-Trøndelag idrettskrets), Arne Håkon Fiskum, Stein Jørgensen, Reidun Prebensen, Kåre Hallager, Håvard Overland, Egil Eriksen, Sigve Hallager, Trygve Stokke og Gunnar Tyldum. 

NAMDALSAVISA

GRONG: – Det er et godt tegn at så mange møter opp, innledet Arve Lægran da han åpnet møtet i Grong.

Lægran er engasjert av o-kretsen til å jobbe tett på namdalsk o-sport i 2017. Møtet i Grong hadde et hovedtema: Hvordan restarte NA-karusellen i orientering?

NA-karusellen har hatt en fallende kurve når det gjelder deltakelse, og Lægran ønsker å snu denne.

– Ja, jeg mener vi skal ha NA-karusell. Det er en viktig arena i Namdalen, sa han da han oppsummerte diskusjonen rundt hvorvidt karusellen skulle videreføres.

Før man kom så langt hadde deltakerne diskutert hvordan man best kan løfte karusellen. Det var skjønt enighet om at nytenking måtte til.

Å arrangere en utgave av «Råtassen» var et av innspillene.

– Når vi har 70 barn som løper Råtassen under Sommerstarten i Grong, så må vi ha truffet noe. Dette er svært lett orientering, som barna med en gang skjønner hvordan fungerer. Jeg tror det er litt av nøkkelen til at det er populært, sa Egil Eriksen fra Grong IL.

De har god oppslutning på sine løp, men sliter med å få deltakelsen over i NA-karusellen.

Det ble også diskutert muligheten for å få o-sporten sterkere inn i skolen, mens Knut Terje Årsandøy fra idrettskretsen oppfordret o-lederne til å tenke nytt med tanke på å utnytte teknologien.

– Oppmøtet her i kveld viser uansett engasjement. Det er viktig å huske at orientering også handler om mestring. Finner du postene er det moro, men mestrer du det ikke går du lei. Det må dere ha i bakhodet når det skal lages løyper, sa Årsandøy, som i sitt verv som styremedlem i idrettskretsen er «fadder» for orienteringskretsen.

– Til sjuende og sist handler alt om å få med foreldrene. Greier vi det er mye gjort, sa Sigve Hallager. Og fikk samtykkende nikk fra forsamlinga i akkurat det.