Styreleder på glattisen

«Aas skal ha ros for at han skaper ro rundt denne funksjon i Namsos.»

NAMDALSAVISA

Det har vakt sterke reaksjoner fra politisk og helsefaglig hold at styreleder Alf Daniel Moen i Helse Nord-Trøndelag er åpen for å kutte i akuttilbudet ved Sykehuset Namsos for å lande 2017-budsjettet. For mange er det oppsiktsvekkende at den tidligere respekterte Ap-politikerne legger seg på en slik linje.

Enda verre blir uttalelsen til Moen når sykehusdirektør Torbjørn Aas dagen etter Moens uttalelse trekker forslaget om å kutte akuttfunksjon på natt ved Sykehuset Namsos. Aas skal ha ros for at han nå skaper ro rundt denne funksjon – et slikt vedtak ville ha vært første skritt til å bygge ned sykehuset i Namsos.

Det er betenkelig at styreleder Moen kan tenke seg å svekke akuttfunksjonen. Han setter seg selv i en posisjon der han kan overprøve Nasjonal helse- og sykehusplan som ble vedtatt i høst. Der står det i klartekst at lokalsykehus, som Sykehuset Namsos, skal styrkes, ikke bygges ned, og at akuttfunksjonene skal bestå.

Alf Daniel Moen var en samlende fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag. Stjørdalingen nøt stor respekt i alle leire i Namdalen. Hans uttalelser i denne budsjettprosessen mangler respekt for ansatte ved sykehuset i Namsos og for namdalingene. Han bør sørge for å vinne tilbake tilliten ved å legge forholdene til rette slik at de ansatte i helseforetaket trekker lasset i lag. Ikke bidra til at det nok en gang blir et ødeleggende klima mellom ansatte ved begge sykehusene.

Sykehusdirektør Torbjørn Aas sier til Trønder-Avisa at det er stort problem at Sykehuset Namsos de siste fire årene har økt antall sykehusopphold med 12 prosent, mens Sykehuset Levanger har en nedgang i samme periode. Det har medført økte utgifter til helseforetaket, og at sparekniven må slipes.

Helseforetaket gikk tidligere i høst ut i NA og sa at overskridelsene i Namsos skyldtes pasientrettet tiltak. De kunne dokumentere at Sykehuset Namsos i snitt hver eneste dag året gjennom mottar mellom 11 og 12 akuttinnleggelser utenfor kjernetid. Det blir en ikke ubetydelig ekstrakostnad, men hva er oppsida? Jo, folk får hjelp – av et velfungerende sykehus som takler at pasienter dukker opp utenfor kjernetida.