Varsler 906 millioner kroner i gebyr til Telenor

Konkurransetilsynet varsler at de vil ilegge Telenor et gebyr på 906 millioner kroner for selskapets misbruk av sin dominerende stilling.

Gebyr Konkurransetilsynet varsler at de vil ilegge Telenor et gebyr på 906 millioner kroner for selskapets misbruk av sin dominerende stilling.  Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

NAMDALSAVISA

OSLO: – Denne saken har betydning for alle som bruker mobiltelefon i Norge. Vår foreløpige vurdering er at Telenor har misbrukt sin dominerende stilling ved å legge hindringer i veien for etableringen av et konkurrerende tredje mobilnett, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

– Det er mange konkurrenter i mobilmarkedet, men i realiteten er det bare to landsdekkende nett: Telenor og Telia. Og om man da legger begrensninger, så kan det ha betydning for den langsiktige utviklingen av konkurransen, utdyper han overfor NTB.

Tredje mobilnett

Norge er et av svært få land i Europa med bare to landsdekkende mobilnett. Fra 2007 bygget Network Norway et tredje mobilnett i Norge sammen med Tele2.

Etter Konkurransetilsynets foreløpige vurdering har Telenor misbrukt sin dominerende stilling i perioden 2010– 2014 gjennom to typer handlinger som satte utbyggingen av det tredje mobilnettet i fare.

Telenors avtalevilkår med Network Norway reduserte lønnsomheten ved den utbyggingen, ifølge Sørgård. I tillegg inngikk Telenor eksklusivavtaler med fire mobiloperatører, og begrenset dermed det tredje mobilnettets muligheter til å skaffe seg kunder.

– Det er ikke avgjørende i saken i hvor stor grad nettet har blitt forhindret, men at Telenor har et særlig ansvar for ikke å svekke konkurransen, sier Sørgard.

Varselet fra Konkurransetilsynet er ikke et endelig vedtak.

Telenor overrasket

– Varselet gir uttrykk for en foreløpig vurdering fra Konkurransetilsynet, og vi skal nå gjøre en grundig gjennomgang, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

– Telenor er overrasket over varselet ettersom Asker og Bærum tingrett i 2012 tok stilling til samme avtaletype og konkluderte med at dobbeltroamingforbudet var lovlig i henhold til konkurransereglene, uttaler Berit Svendsen.

Ifølge Telenor vil ikke varselet få negativ betydning for deres virksomhet i Norge.

Telenor må nå levere sine merknader til varselet innen 1. mars 2017.

Etterforsket siden 2012

Konkurransetilsynet sikret beviser hos Telenor Norge og Telenor ASA i tidsrommet 4.-13. desember 2012. Siden da har tilsynet gått gjennom beslaget av et omfattende papir- og datamateriale og gjennomført en rekke forklaringsopptak i saken.