Vil sikre matpolitikken

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Helse- og sosialsjefen i Vikna kommune er utfordret av Vikna eldreråd til å utforme en mat- og måltidspolitikk for eldre i kommunen. Det er Forbrukerrådet som har fokusert på temaet.

Eldrerådet ber om at det etableres et system for jevnlige bruker- og pårørendeundersøkelser på sykeheim og hos eldre heimeboende, som mottar heimehjelp. Brukerinvolvering og innflytelse er en nøkkel for å sikre dette, heter det i vedtaket.