Fly forbanna på statsråden

– Vi er svært skuffet over at statsråden mener at tilbudet vi får er tilfredsstillende, skriver ordfører Arnhild Holstad i Namsos og Vikna-ordfører Amund Hellesø i et åpent brev til samferdselsministeren.

Namsos lufthavn Ordfører Arnhild Holstad i Namsos og Vikna-ordfører Amund Hellesø har sendt et åpent brev til samferdselsministeren. 

NAMDALSAVISA

OSLO: Slik ser brevet som Holstad og Hellesø har sendt til Samferdselsdepartementet og Ketil Solvik-Olsen.

«Vi følger med interesse den pågående debatten om flyruter for kortbanenettet i Nord-Norge, i særdeleshet rutene som angår oss – Rørvik og Namsos i ruteområde 13. Vi hadde forventninger om at statsrådens forsikringer om et bedre flyrutetilbud skulle bli ivaretatt av anbudene om flyruter 2017-2022.

Skriver direkte til statsråden

Næringslivsleder Arnt Ove Amdal gjør akkurat det Luftfartsforum Namdal håper på: Lufter sin frustrasjon direkte med statsråden.


Men vi må dessverre konstatere at vi får et svekket tilbud. Vi er svært skuffet over at statsråden mener at tilbudet vi får er tilfredsstillende (jamfør skriftlig svar til stortingsrepresentant Arild Grande) og ikke er villig til å møte oss – eller lytte til hva vi sier. Statsrådens oppfatning og utsagn samsvarer dårlig med hva befolkninga i vår region mener om det nye ruteopplegget. Det er svært sterke reaksjoner i næringslivet, som er de største forbrukerne av tilbudet til/fra våre flyplasser.

Når de sier at dette ikke ivaretar deres behov for smidig og god reiseaktivitet, stoler vi på deres reaksjoner og uttalelser. Det er den som har skoen på, som kjenner hvor den trykker. Vi hadde et tydelig innspill om forbedring av rutetilbudet i høringa før anbudsrunden.

Det tilbudet vi nå får, er vesentlig forringet. Vi minner også om at dette ikke er et enestående uttrykk fra vår region – men en massiv opplevelse og oppfatning fra hele Midt- og Nord-Norge. Vi registrerer også at det er tverrpolitisk enighet i vårt fylke om at rutetilbudet ikke tilfredsstiller våre behov – også i regjerings- og samarbeidspartiene.

Vi opprettholder vårt ønske om å få møte statsråden og at vi får komme med innspill som bidrar til at Widerøe kan foreta tilpasninger i ruteprogrammet. Dette ønsker vi å gjøre før de iverksettes 1. april 2017 – slik at rutene bidrar til å dekke våre behov og forventninger og sikre trafikkutvikling i samsvar med alles ønsker.»

Samferdselsministeren gir lyd fra seg

Mener tilbudet korrespenderer godt nok

Mange har prøvd å få samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i tale om flytilbudet i Namdalen. Nå har han gitt lyd fra seg.