Fornøyd med varaplass?

SENTRALE POLITIKERE Bjarne Håkon Hanssen (til venstre), Inge Ryan og Lars Peder Brekk var fram til stortingsvalget i 2009 en sentral trio i det politiske Norge, samtidig som de også ivaretok namdalske interesser. Etter valget neste høst kan Namdalen igjen bli nødt til å ta til takke med en varaplass på Stortinget, det samme som inneværende periode.  Foto: Pål Morten Skaret

NAMDALSAVISA

For egen regning
Eivind Kvam
nyhetsleder


Vi skrur klokka tilbake til juni 2008. Jeg har fått i oppdrag å «være flue på veggen» på Stortinget og i regjeringskvartalet. Målet er å følge en arbeidsdag til Namdalens tre sentrale politikere, statsråd Bjarne Håkon Hanssen og de parlamentariske lederne Lars Peder Brekk (Sp) og Inge Ryan (SV).

Selv om trioen hadde mesteparten av sine dager fylt med problemstillinger av nasjonal art, var det ikke tvil om at de også tenkte på Namdalen.

Fikk gjennomslag

Blant annet fikk de gjennomslag for at kommunene i Namdalen skulle nyte godt av «Tilskuddet for Nord-Norge og Namdalen», noe som førte til at kommunene til sammen fikk 56 millioner kroner mer i statlige overføringer i 2009.

I dag har de forlatt sine politiske posisjoner, men utøver sine samfunnsroller på andre arenaer, Hanssen i kommunikasjons- og konsulentbransjen, Ryan som fylkesmann og Brekk som direktør ved Brønnøysundregistrene.

Samtidig som de tre namdalingene var aktive som politikere, var det også namdalinger i andre sentrale posisjoner innen samfunnslivet. Trond Prytz var politimester i Nord-Trøndelag – og Arne Flaat hadde den viktige jobben som adm. direktør i Helse Nord-Trøndelag.

Politiet og sykehuset

Både Prytz og Flaat var viktige premissleverandører for avgjørelser som skulle tas og som omhandlet forhold knyttet til din og min hverdag. De var respekterte og faglig dyktige personer som aldri glemte namdalsprespektivet.

Nå er de begge pensjonister, og det tok for eksempel ikke mange ukene etter Flaats avgang som helsedirektør før vi fikk de første utspillene som antydet en maktkamp mellom Namsos og Levanger. Og nå rasles det igjen med sablene med hensyn til akuttfunksjonen ved Sykehuset Namsos.

Som politimester klarte Prytz å stå imot presset for å legge ned lensmannskontorer. Nå skal politiet styres fra Trondheim, lensmennene forsvinner og namdalske tjenestemenn skal stort sett befinne seg i biler – og ofte bli de siste av «blålys-etatene» som kommer til et ulykkessted.

Noen som savner namdalsperspektivet?

Kortvarige vikariater

Siden Lars Peder Brekk forlot Stortingets korridorer i 2013, har det vært smått med namdalske aktører. Det har begrenset seg til kortvarige «vikariater» som vararepresentanter.

Det ligger an til å bli situasjonen også etter valget neste høst. Namdalske kandidater ser ut til å havne på tredjeplass på partienes valglister, så langt. Unntaket er Åste Marie Lande Listau fra Namsos som er nominert på topp på KrFs liste, men som neppe har noen realistisk sjanse til å kapre en stortingsplass.

Lørdag skal Nord-Trøndelag Arbeiderparti vedta si liste, og det er hos det partiet at Namdalen har mulighet til å få en fast stortingsrepresentant – hvis man ikke nøyer seg med en varaplass, igjen.

Geografi og kjønn er avgjørende for plassene på lista. Med Ingvild Kjerkol på listetopp, betyr det en mann på andreplass, og den kampen vil stå mellom Arild Grande fra Ytterøy og Terje Sørvik fra Ytre Namdal.

Nominasjonsprosessen i lokalpartiene har vist at Terje Sørvik kan havne på andreplass om Namdalen står samlet. På grunn av geografi vil det igjen bety at Jorid Holstad Nordmelan fra Namsos, bosatt på Østlandet, må vike fra tredjeplassen.

12 av medlemmene i Namsos Ap sa seg fornøyd med namdalsk varaplass da listeforslaget ble behandlet på et medlemsmøte for noen uker siden.

Dem om det.

Personlig ser jeg det som en fordel at vi er til stede der makta utøves.