Namsos-praksis i strid med loven

Namsos kommunestyre må endre sin taletidpraksis - og gjør det med umiddelbar virkning.

fikk medhold Venstre og Geir Olav Knappe sto bak lovlighetsklagen som nå har fått medhold av Fylkesmannen. Namsos kommunestyre må dermed endre taletidpraksisen.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det får konsekvenser allerede i kveldens kommunestyremøte.

- Når Fylkesmannen har fastslått at vår praksis er ulovlig, går vi selvfølgelig ikke videre med saken. Jeg har allerede trukket forslaget til taletid for kveldens møte. I tillegg vil jeg foreslå å sende punktet om taletid i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår tilbake til utvalget for ny vurdering, opplyser ordfører Arnhild Holstad (Ap).


– Dette er uakseptabelt i et norsk kommunestyre

I vår ble Namsos Venstre klubbet i kommunestyret. Venstres 16 minutter med taletid var oppbrukt. Resten av saklista gikk dermed uten at Venstre fikk sagt sitt. Dette er uakseptabelt i et norsk kommunestyre.

 

V og SV sto bak klagen

Det var de tre kommunestyrerepresentantene Geir Olav Knappe (V), Anne Cecilie Holm (V) og Siri Andreassen Devik (SV) som undertegnet lovlighetsklagen i midten av forrige måned.

Trioen ønsket å oppheve taletid-regelen slik den praktiseres i Namsos kommunestyre, og onsdag kom vedtaket fra Fylkesmannen:

"Avgjørelsen om fordeling av taletid med bindende virkning slik den ble forstått og praktisert i møtet den 29.09.2016 anses å være i strid med loven. Fylkesmannen opphever avgjørelsen.

Gjeldende reglement for taletid for kommunestyret i Namsos medfører en lovstridig praksis. Fylkesmannen forutsetter derfor at kommunen selv endrer dette",  heter det i vedtaket som er undertegnet av kommunaldirektør Hans Brattås og ass. kommunaldirektør Ragnhild Torsdatter Grønvold.

- Som forventet

- Lovlighetsklagen ble ikke sendt inn for å slå politisk mynt. Den ble fremmet fordi taletidspraksisen i Namsos kommunestyre var lovstridig. Derfor hadde vi ikke forventet noen annen konklusjon enn den Fylkesmannen kom fram til, sier Geir Olav Knappe (V) til NA.

- Hvordan vil dere i Venstre at taletid skal fordeles i Namsos kommunestyre framover?

- For oss handler ikke dette om å kunne bruke mest mulig taletid, men om å ha muligheten til å kunne uttale oss i de sakene vi synes er viktige. Det er en rettighet alle kommunestyremedlemmer har, ifølge loven.

- Kommunestyremøtene ledes av ordføreren. Jeg er trygg på at vår ordfører evner å lede til gode debatter i kommunestyret. Venstre blir gjerne med på en diskusjon om hvordan vi kan vitalisere kommunestyret til å bli et politisk verksted og ikke bare en formalitet, avslutter Knappe.


Ordføreren forsvarer taletid-praksis

Namsos-ordfører Arnhild Holstad (Ap) mener praksis med taletid i kommunestyremøtene har fungert i tråd med intensjonen.Foreslår fortsatt begrenset taletid

Ordninga med fortsatt begrenset taletid i Namsos kommunestyre kan videreføres, med ei lita justering. Det er Venstre ikke fornøyd med.Debatt – med og uten taletid

Når det går mot et rekordoverskudd, samtidig som det presenteres positiv utvikling for skolene, er det lite å diskutere i et kommunestyre. Hvis man ikke er opptatt av taletid, da.