Styrelederen i Helse Nord-Trøndelag:

Om akuttberedskapen

NAMDALSAVISA

I Namdalsavisa på tirsdag er undertegnede kraftig feilsitert, der det skrives i en ingress: «Vi er klar over bestillingen fra Stortinget. Men dette handler om å få et budsjett i balanse.»

Dette er det stikk motsatte av det jeg sa i intervjuet, at det ikke er aktuelt å foreta noe på struktur og tjenester som strider mot det Stortinget har bestemt, om at Sykehuset Namsos skal være et akuttsykehus.

Det er svært beklagelig at denne feilsiteringen blir forsterket på lederplass i NA på torsdag. Dobbelt uheldig er det med slike feilsiteringer i en sak som har så stor betydning for folks trygghet.

På grunn av at jeg har vært på reise denne uka, oppdaget jeg ikke denne feilsiteringen før på onsdagskveld og beklageligvis ikke fikk oppklart dette på et tidligere tidspunkt.