Problemer med Eavisa

NAMDALSAVISA

NA beklager at det torsdag kveld er problem med å få lastet ned Eavisa. Ved 23-tida jobbes det fortsatt med å løse saken.