Sterkt skjebneportrett

Imponerer I rollen som Elle-Marja gir Lene Cecilia Sparrok et sterkt og troverdig portrett av ei ung kvinne som må trosse rasisme og fordommer.  Foto: Pressfoto

NAMDALSAVISA

Historien i «Sameblod» dreier seg rundt søstrene Elle-Marja og Njenna, som spilles av søskenparet Lene Cecilia og Mia Sparrok.

De blir sendt på internatskole,  hvor de utsettes for de mest nedverdigende undersøkelser av raseforskere. De avlæres sin samiske kultur, og behandles som annenrangs mennesker. Til slutt får Elle-Marja nok av overgrepene og bestemmer seg for å rømme. Å starte et nytt liv viser seg å være enklere sagt enn gjort.

«Sameblod» er et nært portrett av en ung kvinne i en utsatt posisjon. Kamera er tett på karakterene, spesielt Elle-Marja. Dette er et effektivt grep som gjør at både den kroppslige og følelsesmessige opplevelsen forsterkes. Tilskuerposisjonen er avgjørende for å få den nødvendige nærheten, og grepet er svært vellykket.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor Sparrok har vunnet en pris for rollen. I en ganske spartansk utsmykket film bærer hun historien på sine skuldre. Den indre ubalansen hun opplever i oppbruddsprosessen, formidles gjennom et ektefølt og genuint uttrykk få andre har.

Dessverre er «Sameblod» en aktuell film, da vi lever i ei tid hvor rasisme og fordommer stadig får større rotfeste. I en poetisk og reflekterende stil får vi gjennom den unge samejenta en bedre forståelse av opplevelsen, og forhåpentligvis en høyere terskel for selv å yte urett.