Erna avlyser namdalsbesøk

99,5 prosent sikkert at hun ikke kommer, sier Bjarne Brøndbo.

Avlyst: Bjarne Brøndbo får likevel ikke besøk av statsministeren tirsdag. 

NAMDALSAVISA

SKAGE: – Jeg snakket med statssekretæren nå, og besøket er avlyst (99,5 5 sikkert).