Dømt til 60 dagers fengsel for trusler mot politi

– Æ ska skjøt dokk

Da politiet rykket ut til mannens bopel etter ei bekymringsmelding, truet han med å skyte tjenestemennene, skjære dem i ansiktet med glassbiter og voldta ungene deres.

DØMT TIL FENGSEL En mann i 40-årene er dømt til 60 dager i fengsel for blant annet alvorlige trusler mot politiet.  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Mannen i 40-årene la i fjor ut ei melding på Facebook som gjorde at en kamerat varslet politiet.

To politibetjenter og en politistudent dro til mannens bopel for en velferdsundersøkelse.

Politiet observerte at alle vinduer var lukket, persienner var nede og døra var låst på mannens bopel. Operasjonssentralen forsøkte å ringe gjentatte ganger, men telefonen ble lagt på.

Kastet tallerkener

Politibetjentene banket på mannens dør for å få kontakt, uten å lykkes. Mannen hadde stukket en fyrstikk i døråpninga, slik at det ikke var mulig å låse opp døra. Derfor besluttet politiet å bryte opp døra. Da de kom inn i mannens bopel, ropte den ene politibetjenten gjentatte ganger mannens navn og sa at det var politiet som var kommet, uten å få svar.

Mannen befant seg i andre etasje, og kastet etter hvert tallerkener ned trappa som ble knust.

Da saken ble behandlet i Namdal tingrett, sa politiet at tiltalte etter dette blant annet ropte «se til helvete å komme dere ut, politiet har ingenting her å gjøre».

Etter tallerkenkastinga trakk polititjenestemennene seg litt tilbake.

«Tiltalte ble beskrevet som velig hissig i stemmebruken, og han sa til politibetjenten at han hadde skytevåpen, og at han skulle skyte dem, at han skulle skjære politibetjentene i ansiktet med glassbiter og at han skulle oppsøke dem hjemme og voldta deres barn», ifølge tingretten.

I samråd med operasjonssentralen valgte politibetjentene å trekke seg unna og bevæpne seg, samtidig som de fikk bistand fra to andre politipatruljer.

Etter hvert fikk et familiemedlem telefonisk kontakt med mannen. Han fikk tiltalte til å komme ut av sin bopel og legge seg ned på bakken. Deretter ble han påsatt håndjern og fraktet bort.

«Etter rettens syn er det ikke tvil om at betjentene og politistudenten utførte en lovlig tjenestehandling når de ønsket å foreta en undersøkelse av tiltalte og at tiltalte var klar over dette», bemerker tingretten.

Fryktet innbrudd

I retten sa tiltalte at dersom han framsatte disse truslene, visste han ikke at det var politiet han sa det til. Han trodde at han ble utsatt for innbrudd fra en person som tidligere har britt seg inn til tiltalte og framsatt trusler mot ham.

Retten fester ikke lit til denne forklaringa.

«Retten er ikke i tvil om at tiltalte framsatte trusler kombinert med å kaste tallerkener og andre ting ned trappe, for å hindre politibetjentene i å gjennomføre sin tjenestehandling. Tiltalte hadde også plassert en vaskemaskin på toppen av trappa, som han var klar for å sende ned på politiet dersom de gikk opp trappa», ifølge tingretten.

Mannen har erkjent de faktiske forhold, men ikke at han framsette trusler mot politiet.

Da tingretten behandlet saken, sa han at han husket lite fra denne episoden. Han sa videre at når han blir sint så «svartner det for han». Det han minnes fra episoden fra mai i fjor, er at han ligger på gresset utafor huset sitt med håndjern på ryggen.

Må i fengsel

Mannen fra Midtre Namdal sto tiltalt for flere andre forhold da hovedforhandling ble holdt i Namdal tingrett: Ett tilfelle av ruspåvirket kjøring, enda en trussel mot offentlig tjenestemann, ett tilfelle av bruk av narkotika og ett tilfelle av kjøring uten gyldig førerkort.

«Retten vil understreke at det må reageres mot fornærmelig atferd overfor politi som utfører lovlig tjenestehandling. Politiet er en utsatt yrkesgruppe og har et særlig behov for vern. Så vel allmennpreventive som individualpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon», fastslår retten.

Retten mener lovbruddenes karakter tilsier at riktig reaksjon er ubetinget fengsel.

Nå er mannen dømt til fengsel i 60 dager, som er i samsvar med aktors straffeforslag.

I tillegg har han fått 30.000 kroner i bot for kjøring i ruspåvirket tilstand og tap av førerrett i to år.

Mannen må avlegge full ny førerprøve for å få tilbake førerretten.