Fortsatt Visit Namdalen

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Rådmannen innstiller på at Overhalla kommune skal gi Visit Namdalen et tilskudd på 89.523 kroner for 2017. Samtidig legger anbefaler han at kommunen inngår avtale med Visit Namdalen SA under forutsetning av at selskapet i løpet av 2017 utreder og gjennomfører overgang til en eierskapsform som gir kommunene en mer direkte styring.

Videre at kommunen melder seg ut av Foreningen Kystriksveien, med virkning i tråd med vedtektene for selskapet.