Ga kommunene for strenge krav

– Miljødirektoratet har brukt feil tall om snøskuterstøy.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Miljødirektoratet overprøvde vedtatte støysoner for snøskuterløyper og definerte grensene ti ganger strengere enn politisk vedtatte krav.

– Miljødirektoratet hevder veilederen bygger på Sintefs målinger og anbefalinger, men det er feil. Miljødirektoratets veileder om snøskuterstøy har innført helt andre verdier enn de som er politisk vedtatt av departementet. Det fører til at løyper må holdes ti ganger lenger unna bebyggelse og aktiviteter, enn det som følger av støyveilederen som brukes over alt ellers i slike saker, sier sekretær i Snøscooterimportørenes Forening, Arve Lønnum.

– Alle kommuner og fylkesmenn har fulgt veilederen som er misvisende. En rekke kommuner har fått problemer med å lage løyper, sier Lønnum.