Setter to kroner i fond

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Selskapet Nam Namdalen er under avvikling som følge av aksjelovens bestemmelse om handleplikt ved tap av egenkapital. Styret i selskapet har i denne forbindelsen bedt eierkommunene selge sine aksjer til en symbolsk pris.

Rådmannen i Overhalla anbefaler derfor formannskapet å si ja til å selge kommunens to aksjer til en samlet sum av to kroner, og anbefaler videre at inntekten avsettes til ubundne investeringsfond.