Fylkesmannen ga klagerne medhold i krav om ny høringsrunde

Reguleringsplan for Statland ugyldig

Beboerne forlangte bilveg, Namdalseid kommune regulerte til gang- og sykkelveg. Nå har Fylkesmannen sagt at planen er ugyldig.

Stridens kjerne: Det var valg av løsning i reguleringsforslaget med gang- og sykkelveg langs berget mellom Statland Mek & Marine og Statland brygge, som utløste klagene. FOTO: BJØRN TORE NESS 

NAMDALSAVISA

STATLAND: – Namdalseid kommunestyres vedtak om reguleringsplan for Nord-Statland sentrum oppheves som ugyldig. Klagen har ført fram.