Overhalla styrker fondsreservene

Solid økonomi

Lavere kommunale avgifter, nye tunge investeringer og styrking av fondsreservene. Det er Overhalla kommune anno 2017 sett gjennom rådmannens budsjettforslag.

VEKST Innbyggertallet vokser og kommuneøkonomien er solid i et fireårsperspektiv når rådmann Trond Stenvik legger fram sitt budsjettforlag for ordfører Per Olav Tyldum og formannskapet neste uke.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Overhalla kommune legger opp til å gå i pluss også i 2017. Fortsatt knytter det seg noe usikkerhet til inntektssida, ut fra at flertallet i Stortinget fortsatt ikke har lagt fram et endelig budsjettforslag. Men slik det ligger an per i dag vil å Overhalla få en negativ realvekst på en prosent som følge av reduserte rammetilskudd.