Venstre bryter budsjettforhandlingene

Den fastlåste konflikten om klimapolitikken får Venstre til å bryte forhandlingene med Høyre og Frp om neste års statsbudsjett. Men partiet stenger ikke døren helt.
NAMDALSAVISA

OSLO: Årsaken til at Venstre tirsdag forlot forhandlingsbordet, er sterk misnøye i partiet med regjeringens oppfølging av egne lovnader i klimapolitikken.

– Dessverre fulgte ikke regjeringen opp disse løftene da den kom til Stortinget med sitt forslag til statsbudsjett for 2017, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Stortinget ble i stedet møtt med et ultimatum på et forslag fra regjeringen som ikke var i nærheten av å oppfylle de klimaløftene statsministeren og finansministeren hadde gitt Stortinget, sier hun.

Men Venstre holder døren på gløtt for å gjenoppta forhandlingene.

– Vi håper nå at regjeringen tenker seg nøye om og igjen åpner for forhandlinger med KrF og Venstre om hele statsbudsjettet. De har et tungt ansvar for å løse opp i den svært vanskelige situasjonen de har brakt Stortinget opp i, sier Grande.

«Frp-veto»

Regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF har vært opptatt av å stå sammen i forhandlingene. Det er foreløpig uklart hva KrF gjør, og saken skal diskuteres på et ekstraordinært møte i partiets stortingsgruppe onsdag formiddag.

– Vi vil på dette møtet ta stilling til veien videre på bakgrunn av de siste dagers skisser fra regjeringspartiene, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til NTB.

Budsjettforhandlingene har pågått siden 2. november. Til tross for flere møter på partiledernivå hos statsminister Erna Solberg (H), har en avtale latt vente på seg.

– Dessverre har det vist seg viktigere for regjeringen å tilfredsstille Frps motstand mot en god klimapolitikk enn å sikre landet et godt statsbudsjett, sier Grande.

Venstre kan ikke akseptere at «Frp legger ned veto mot en miljøpolitikk det er flertall for i Stortinget», slår hun fast.

Bilpakke

Det er særlig regjeringens mye omtalte ultimatum når det gjelder bilavgifter som har skapt problemer.

I den såkalte bilpakken økes avgiftene på bensin og diesel noe, men ikke så mye som Venstre ønsker. I tillegg kompenseres bilistene med bompengekutt, økt pendlerfradrag og redusert årsavgift, noe KrF og Venstre har store problemer med.

Men Fremskrittspartiet understreket tirsdag nok en gang at det aldri har vært noe tema å forhandle om bilpakken. Partiet diskuterte tirsdag situasjonen på et landsstyremøte.

– Venstre fikk et svært godt tilbud, både på klima, miljø, utdanning, teknologi og forskning, sier partiets parlamentariske leder Harald Tom Nesvik.

– At de likevel velger å bryte, er trist, legger han til.

Ser mot mandag

Høyre beklager at Venstre bryter forhandlingene.

– Underveis i forhandlingene har vi lagt på bordet forslag om flere milliarder kroner til grønne tiltak for å kutte norske klimagassutslipp, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

Stortinget skal vedta neste års statsbudsjett etter finansdebatten mandag 5. desember. Regjeringen trenger i utgangspunktet bare stemmene til ett av samarbeidspartiene for å få budsjettet gjennom.

Det har lenge vært spekulert på om KrF til sjuende og sist vil stemme for et budsjettforslag fra regjeringen for å unngå full krise, men KrF har hittil avvist å gi regjeringen noen slik garanti.