Bekymret over refleksbruken

Frode Skjervø hos Trygg Trafikk sier han er bekymret over hvor få fotgjengere som bruker refleks.

Lite refleks Distriktssjef hos Trygg Trafikk i Nord-Trøndelag, Frode Skjervø, sier det er bekymrende få som bruker refleks.  Foto: Trygg Trafikk

Jeg tror det hele handler om å gjøre folk mer bevisst på refleksen.

Frode Skjervø, distriktssjef Trygg Trafikk
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Trygg Trafikk har nettopp gjennomført en reflekstelling for å finne ut hvor mange som faktisk bruker refleks. Tallene fra den tellinga er ikke klar, men distriktsleder Frode Skjervø forteller at tidligere tellinger viser at skremmende få fotgjenger tar i bruk refleks når de skal ut i mørket.

– Tall fra tidligere viser at kun 30 prosent av fotgjengere bruker refleks. Det synes jeg er skremmende. Spesielt når vi vet at du ved å bruke refleks reduserer sjansen for å bli påkjørt med hele 85 prosent. Og det er jo noe jeg regner med de fleste er interesserte i, sier Skjervø.

Trygg Trafikk kjører årlig en intens reflekskampanje på høsten når mørket kommer stadig tidligere om dagen. Skjervø forteller at inntrykket de sitter igjen med, er at det tar lengre og lengre tid før folk tar i bruk refleksen.

– Jeg tror det hele handler om å gjøre folk mer bevisste på refleksen. Når høsten kommer, er rådet vårt å feste refleks til alle jakkene dine. Har du slike reflekser du slår over hånda, legg en i alle jakkene dine. Da er du sikret om du plutselig bli overrasket av mørket, sier Skjervø.

– Har dere tall på hvor mange som er blitt påkjørt der det er snakk om manglende bruk av refleks?

– Nei, det har vi ikke. Men det er store mørketall. Vi vet jo at det er mange ulykker uten personskade som ikke blir rapportert inn og det er mange nestenulykker som heller ikke meldes inn. En ting, som ikke nødvendigvis har med manglende refleksbruk å gjøre, er at det i løpet av 2016 er flere dødsulykker med fotgjengere involvert, enn det har vært tidligere år. Her er jo sommerhalvåret også tatt med, men det er interessant å ha med i betraktninga. Folk sier jo at det er bilfører som har ansvaret, men det er fotgjengeren som taper. Uansett. En liten bulk i bilen betyr ingenting mot tapet av et liv, sier Skjervø.