Beskylder Arild Grande for å spre uberettiget frykt

Under Stortingets spørretime spurte Arild Grande (Ap) samferdselsministeren om han kom til å imøtekomme den frykten og skepsisen som rår rundt de nye flyrutene til Widerøe.

Sprer frykt Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener Arild Grande sprer usikkerhet som ikke hører heime noe sted.  Foto: NTB scanpix

NAMDALSAVISA

OSLO: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen svarte med å beskylde Grande for gang på gang å spre uberettiget frykt.

– Mange steder legges det opp til et svekket flytilbud, noe som er uheldig både for næringsliv og oppretting av nye arbeidsplasser. Samtidig skaper dette bekymringer for framtidig flyplasstruktur. Dette er statsrådens ansvar. Vil statsråden ta imot invitasjonen til dialog med berørte parter for å sikre et tilbud som er bedre tilpasset behovene? spurte Grande.

– For det første må jeg bare få klarhet i at det ikke er lagt opp til noen endring i flyplasstruktur. Den usikkerheten er det ikke noe vist å forsøke å spre, svarte statsråden.

Han fortsatte kjapt og kontant med å si at det allerede er berammet et møte med Namdal luftfartsforum 20. desember. Til dette møtet vil statssekretæren møte.

Grande fortsatte med å si at Solvik-Olsen er kjapp med å være til stede personlig på ting som er av hans egen interesse, men i saker slik som denne, sender han andre. Derfor ønsker Grande at samferdselsministeren forsikret om at det som kommer fram fra møtet med Namdal luftfartsforum, vil bli ivaretatt, slik at alle partene kan jobbe fram mot ei bedre løsning.

Solvik-Olsen svarte så med å kommentere at Grande ved gjentatte saker den siste uka har prøvd å skape mest mulig usikkerhet, selv i saker der ting egentlig går veldig bra, og at han derfor stadig prøver å spre uberettiget frykt.

– Det usikkerheten som råder på en rekke områder, er det jo statsråden selv som har skapt. Jeg registrerer at statsråden virker tilfreds og fornøyd med det tilbudet som er lagt fram. Det vitner om ei regjering og en statsråd som ikke forstår distriktet. Er statsråden villig til å benytte det handlingsrommet han faktisk har til å forbedre tilbudet der det faktisk blir en forverring i dag? spurte Grande.

– Widerøes foreløpige forslag til ruteplan er noe de har ute til høring nå. Deretter skal vi sette oss ned for å diskutere det ferdig. Å si at vi ikke gjør noe som helst, blir feil, svarte Solvik-Olsen.