Namsos og Nærøy fikk ikke de forespeilete flyktningene i høst

Nå krever de millionbeløp

De to største kommunene i Namdalen, Namsos og Nærøy, taper minst 3-4 millioner kroner totalt på «flyktningbommen» i høst. Nå skal staten kreves for erstatning.

TAPER Namsosrådmann Gunnar Lien anslår et økonomisk tap på 2 til 2,5 millioner kroner etter forberedelsene til mottak av EM-flyktningene.  Foto: BJØRN TORE NESS

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Stadig endrete prognoser på forventet mottak av enslige, mindreårige flyktninger (såkalte EM-flyktninger) fikk store konsekvenser for en rekke norske kommuner. I Namdalen er Namsos og Nærøy blant de som tapte mest penger på – ironisk nok – at flyktningstrømmen ble langt mindre enn antatt.

– Totalt sett vil kommunen trolig ende opp med kostnader mellom og 2 og 2,5 millioner sammenliknet med det som var opprinnelige anslag. Det er da bare regnet på netto kostnad og ikke eventuelle «overskudd» kommunen kunne fått av finansieringsordninga. Det er heller ikke inkludert andre kostnader knyttet til utført arbeid i planlegginga, forberedelser innenfor skolevesenet og så videre. Dette er de rene kostnadene knyttet til selve tjenesten rundt bosettinga av de EM-flyktningene som skulle komme, forklarer Namsos-rådmann Gunnar Lien.

Kun en er kommet hittil

Namsos fikk i utgangspunktet forespørsel fra Imdi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om mottak av 13 EM-flyktninger i 2016 og 25 i 2017. I september fikk kommunen beskjed om usikkerhet med antallet, og så seint som i oktober kom det formell beskjed om en reduksjon fra 25 til fem i 2017.

– Dette representerer ei vesentlig endring i rammevilkårene og synliggjorde tydelig at tilbudet måtte reduseres og endres. Vi har i dag bekreftet mottak av fire EM-flyktninger i 2016, hvorav en er ankommet i forrige uke. Det er høyst usikkert om flere kommer, sier namsosrådmannen.

Kollega Helge Thorsen i Nærøy har fortsatt ikke endelig oversikt over hvilke merutgifter kommunen har hatt etter forberedelser på mottak av – i utgangspunktet 16 EM-flyktninger – og i siste prognose seks. – Men det er på det rene at det dreier seg om millionbeløp i merutgifter, bekrefter Thorsen.

Bare i lønnsutgifter var det avsatt over to millioner kroner i året for mottak av EM-flyktninger i Nærøy. Innvandringstjenesten rakk å ansette åtte personer før det ble klart at det ikke ble noen bosetting. Ifølge nærøyrådmannen har det lyktes å gi alle disse et tilbud i oppsigelsestida og forhåpentligvis arbeid videre i andre stillinger.

– Dette er ikke noen artig prosess, men jeg tror de som ble berørt, opplevde det som ryddig, sa Helge Thorsen da han orienterte kommunestyret om saken i siste møte. Mottak av 16 EM-flyktninger i Nærøy er nå omgjort til 16 ordinære flyktninger.

AVTALE Også enhetsleder Lars Fredrik Mørch i innvandringstjenesten i Nærøy hadde inngått avtale om leie av bolig til flyktningene.  Foto: Sturla Nordbøe

 

Taper på boligtilbudet

Kommunen hadde i tillegg gjort avtale om leie av et bolighus, men rådmannen sier det var tatt noen forbehold som gjør at denne saken trolig løser seg.

Også Namsos kommune måtte ut på husmarkedet da det ble planlagt for mottak av de totalt 38 EM-flyktningene.

– Det ble ei løsning hvor deler av bosettinga for de yngste skulle skje gjennom et bofellesskap og de øvrige EM-flyktningene bosettes i hybel med tilsyn. Det ble derfor innkjøpt en bolig som var egnet til formålet til en samlet kostnad på om lag 4,1 millioner, inklusive noen mindre tilpasninger, sier Gunnar Lien i Namsos.

Ved et salg av boligen er det antatt et tap på en halv million kroner grunnet ombygningene. På personellsida ansatte Namsos personer i ti årsverk som konsekvens av IMDIs forespørsler.

De to namdalsrådmennene signaliserer at det vil være naturlig å søke staten om å få dekket meromkostningene. Thorsen og Lien tror det vil være mest aktuelt å ta henvendelsene opp mot staten felles gjennom KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon).