Opptur for landbruket

Trønderske gårdsbruk økte inntektene med 16 prosent i 2015.

FRAMGANG Økte melkepriser er noe av forklaringa til framgangen i trøndersk landbruk. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I gjennomsnitt hadde gårdsbruk i Trøndelag 311.000 kroner i jordbruksinntekt i 2015, ei økning på 43.800 kroner eller 16 prosent fra 2014.

Tallene framgår av de årlige driftsgranskingene utført av Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio), og omfatter 147 gårdsbruk i Trøndelag.

Jordbruksinntekt blir målt som lønn til alt arbeid og rente på egenkapital per årsverk. I gjennomsnitt hadde de målte brukene omkring to årsverk

Høyere kjøtt- og melkepris er noe av forklaringa på inntektsveksten. Størst økning hadde bruk med driftsformene kombinert korn/svin, ammeku og melk. Melkeproduksjon, som er den viktigste driftsformene i Trøndelag, oppnådde 324.900 kroner (+ 57.400 kroner) i jordbruksinntekt i fjor.

Bruk med korn/svin hadde størst økning med jordbruksinntekt på 432.600 kroner (+108.100 kroner)

Gårdsbruk med ensidig kornproduksjon oppnådde ei jordbruksinntekt på kun 22.200 kroner, en nedgang på 164.800 kroner. Årsaken til den sterke nedgangen er ifølge Nibio et dårlig avlingsår for korn i Trøndelag i 2015.