500 kroner om du fanger rømt laks

10.766 laks har forsvunnet

Etter ulykka der en båt kjørte inn i et oppdrettsanlegg utenfor Osen, har Fylkesmannen nå åpnet for fritt fiske i området, og selskapet har utlovet en dusør på 500 kroner for hver laks.

OPPRETTER DUSØR Fiskere som får laks som stammer fra rømminga hos Bjørøya AS, vil ifølge Stian Holmen Lein få en belønning på 500 kroner per laks de tar opp.  Foto: Mats Ivar Sandmo

NAMDALSAVISA

FLATANGER: – Det var 190.252 laks i nota før den ble påkjørt. Etter utført telling viser tellerapportene at det mangler 10.766 laks, opplyser Stian Holmen Lein i Bjørøya AS.

For å være sikker på å få mest mulig fisk er det satt opp en dusør på 500 kroner per fisk som blir fanget.

Bjørøya AS sitt oppdrettsanlegg på lokaliteten Raudøya i Osen kommune ble tirsdag kveld i forrige påkjørt av en lastebåt på 97 meter.


Fikk 2.500 meter garn i sjøen få timer etter lakserømming

Kjørte inn i laksemerd

Da de ansatte på Bjørøya AS kom på jobb onsdag morgen, oppdaget de skader på anlegget etter at en båt hadde kollidert med ei merd, og de fryktet rømming av laks.

 

Båten forlot stedet uten å melde fra, og etterlot seg ei merd med hull i nota. Røkterne på anlegget oppdaget skaden ved rutinemessig IK-runde på onsdag, og full beredskap ble iverksatt.

- Bjørøya AS jobber med rømmingsforebygging hver dag gjennom sitt IK-system og arbeid ute på lokalitetene. Det er svært beklagelig at en slik hendelse som dette fører til rømming av laks. Hadde båten meldt fra om uhellet, ville nota blitt sikret i løpet av kort tid.  Da ville det sannsynligvis ikke rømt fisk, opplyser Holmen Lein.

Fiskens snittvekt er 3,7 kg. Den er frisk, lusfri og ikke medisinert.

Fisket kan drives i Osen kommune, med unntak av selve munningssonen mellom Steinsdalselva og brua over Straumholet (RV 715).