Har ikke råd til nytt når oppvekstsenteret står ferdig

Nå er det bråstopp i Røyrvik

Ei trimløype på Børgefjellsenteret er den eneste nye investeringa Røyrvik har råd til de neste fire åra. Nå ønsker rådmannen å utrede eiendomsskatt for å øke inntektene noe.

Kjempeløft Bygginga av oppvekstsenter med svømme- og idrettshall i Røyrvik er i full gang. Men når det arbeidet er ferdig, kan det bli lenge til det bygges noe nytt i kommunen.  Foto: J. Bernard O'Sullivan

Vi har ikke forpliktet oss til å bygge turstien. Men gjør vi det ikke, må vi også betale tilbake tippemidlene.

Ola Peder Tyldum, rådmann i Røyrvik
NAMDALSAVISA

RØYRVIK: – Det er ikke rom for noen sprell, men det er ikke så mye å irritere seg over heller, sier Røyrviks rådmann Ola Peder Tyldum.