Ostekampen er over

Begge partene er enige

Tine SA og Synnøve Finden AS er blitt enige i saken rundt varemerket Jarlsberg.

Enige: Partene har inngått forlik.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Saken bunner ut i at Tine reagerte da Synnøve Finden presenterte osten «Kongsgård» som en type «jarlsberg-ost» i begynnelsen av januar. Tine viste til at «Jarlsberg» har vært registrert varemerke siden 1971, og gikk til retten og ba om en midlertidig forføyning slik at Synnøve Finden ikke kunne selge osten med den eksisterende emballasjen.

Sladdet emballasje

Follo tingrett bestemte at Synnøve Finden ikke fikk lov til å beskrive sin nye ost som en «jarlsbergost». Osten som da allerede var pakket inn i emballasjen ble sladdet.

Synnøve Finden anket så avgjørelsen og mente på sin side å ha omfattende dokumentasjon av at «jarlsbergost» har vært brukt som betegnelse på den samme ostetypen i over 150 år.

Senest i september avviste høyesterett anken fra Synnøve Finden og selskapet ble nektet å markedsføre osten Kongsgård som «jarlsbergost-type».

Nå har partene inngått et forlik i saken, og det innebærer at Synnøve Finden AS ikke vil markedsføre og distribuere osteprodukter ved bruk av «jarlsbergost-type» eller liknende betegnelser, heter det i ei pressemelding.

Frafaller sine krav

Selskapet frafaller sitt krav om å få kjent Tines Jarlsberg-varemerker ugyldig og slettet fra varemerkeregisteret. Begge selskaper frafaller krav på erstatning og dekker egne saksomkostninger. Partene er med dette enige om å avslutte saken, heter det videre i pressemeldinga.