NTE får konsesjonsfritak for Nedre Fiskumfoss kraftverk

- En svært gledelig beslutning

Energidirektør Kenneth Brandsås i NTE er meget godt fornøyd med at fornyelse av Nedre Fiskumfoss kraftverk ikke er konsesjonspliktig.

FORNYBART: NVE har bestemt at en fornyelse av Nedre Fiskumfoss kraftverk ikke vil være konsesjonspliktig.  Foto: Stein Nervik

NAMDALSAVISA

NAMSOS: NVE har gitt NTE fritak fra konsesjonsbehandling for en mulig fornyelse av Nedre Fiskumfoss kraftverk i Namsen. Et eventuelt nytt kraftverk kan være ferdig bygd i innen 2021.

Miljøprosjekt

- NVEs beslutning er svært gledelig, sier energidirektør Kenneth Brandsås.

– Den forenkler prosessen fram til investeringsbeslutning, i og med at det nå er klart at opprusting og utvidelse av Nedre Fiskumfoss kraftverk ikke er konsesjonspliktig. Samtidig bekrefter NVE med sin beslutning, at dette er et godt miljøprosjekt.


NVE har gjennom sitt vedtak gitt NTE anledning til å bygge et nytt kraftverk innenfor eksisterende konsesjon fra 1941. Det nye kraftverket vil øke den årlige produksjonen av ny fornybar energi i størrelsesorden 111 GWh, fra 264 GWh til 375 GWh. Et eventuelt nytt kraftverk erstatter det gamle fra 1946 som i dag er betydelig nedslitt.

Vil koste 700 mill.

Samlet utbyggingskostnad er vurdert til ca. 700 mill. kroner og dersom NTE finner det lønnsomt, kan et nytt kraftverk stå ferdig innen 2021. NTE starter nå prosjektering av anlegget for å avklare lønnsomhet og fremskaffe grunnlag for investeringsbeslutning. En mulig investeringsbeslutning kan fattes om ca. ett års tid.

Prosjektet er en del av NTEs grønne vekst, og det nye kraftverket kan gi fornybar energi til rundt 20 000 husstander.