– Kan medføre et økonomisk tap for kommunen

I sin godkjenning av Montessori-skole i Overhalla påpeker Kunnskapsdepartementet at etableringa kan føre til et økonomisk tap for Overhalla kommune.
NAMDALSAVISA

OVERHALLA: – Etter departementets vurdering er det fortsatt enkelte hensyn som taler mot at det bør gis godkjenning for etablering av en Montessori-skole i Overhalla kommune, skriver departementet i et brev, som er underskrevet av avdelingsdirektør Ellen Cathrine Arnesen.