Ikke privatisering

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Rådmannen i Namsskogan foreslår at kommunestyret opphever tidligere vedtak om konkurranseutsetting av enkelte kommunale oppgaver.

Det var i 2014 at kommunestyret fattet vedtak om konkurranseutsetting av renholdstjenester, kjøkkentjenestene og av enkelte vaktmesteroppgaver.

Forslaget begrunnes med at det vil skape ro omkring spørsmålet og at det antas å ha en positiv effekt i organisasjonen.