Støtte til campingplassen

NAMDALSAVISA

NAMSSKOGAN: Formannskapet i Namsskogan har bevilget et tilskudd på 150.000 kroner fra næringsutviklingsfondet til Brekkvasselv Camping AS.

Eierne har planer om å føre opp et arrangementsbygg som er beregnet til 1,4 millioner kroner, og formannskapet støtter prosjektet fordi reiselivsutvikling er et satsingsområde i kommunen.

Det var søkt om 250.000 kroner i kommunal støtte.